1. <button id="kwigu"></button>
   2. <progress id="kwigu"></progress>
    <em id="kwigu"></em>
     <li id="kwigu"></li>
    1. <button id="kwigu"><acronym id="kwigu"></acronym></button>
     1 前扣鎖眼 9820
     2 绱袖 6200D3 、 9891
     3 領尖花型鎖眼

     781D 、 1790
     4 前端手跡縫 9872
     5 胸兜端曲折縫   2284
     6 翻領部點縫 9872
     7 兜端加固縫 1900A
     8 縫付銘牌商標 1906
     9 前端縫剪 6200D3
     10 上袖口做假銷眼 1906
     11 圓頭鎖眼端加固縫 1900A
     12 前端里側裝飾翹縫 ----------
     13 前身釘紐扣 1903 、 1373
     14 假銷眼釘扣 1903 、 1373
     15 腰兜滾邊縫   5200QB
     16 領底絨撬縫 600盲縫
     17 上領里曲折縫 2284
     18 背部底擺裝飾縫 9891
     19 底擺翹縫 9891
     20 袖口裝飾縫 9891
     色七七亚洲

      1. <button id="kwigu"></button>
      2. <progress id="kwigu"></progress>
       <em id="kwigu"></em>
        <li id="kwigu"></li>
       1. <button id="kwigu"><acronym id="kwigu"></acronym></button>